Kära Konst-publik!

Jag heter Cecilia Carlén och är född på söder i Stockholm 1960. Sedan 1990 är jag bosatt på Gotland. Jag är utbildad bildhuggare, dvs jag skulpterar i sten. Har varit lärling hos en legendarisk stenmästare här på Gotland under tiden 1991-1995. Det finns ingen bättre skola för en konstnär än att få stå tillsammans med en riktig hantverkare. Efter avslutad lärlingstid har jag bedrivit egen verksamhet hemma på gården, där finns bildhuggarverkstad och galleri. Jag säljer mina alster till privatpersoner, konstföreningar och företag. Även offentlig utsmyckning förekommer. Min produktion består av konstverk samt design av konsthantverk. De är handhuggna dvs arbetade för hand med klubba och olika typer av mejslar i en sandlåda. Att kunna arbeta i en teknik som tillämpades på det medeltida Gotland - något som enbart några få invigda behärskar idag. Den enda maskinella påverkan som skulpturen har, kan vara i form av en polerad detalj. Materialet har en otrolig mångsidighet och variation om man är envis och känslig. Varje skulptur har sin egen individualitet, de är konstföremål och som sådana lättplacerade i ett hem eller en företagsmiljö. Min inspiration hämtar jag ur mitt inre samtidigt som det upplevda ger impulser. En kombination av fantasi och verklighet utmynnar i en skulptural produkt. Även materialet i sig självt - stenen - ger ideér under ”resans” gång, den konstnärliga kreativa processen. Jag arbetar i marmor från norra Gotland. Dess vithet och kompakthet passar mitt sinne. Jag är medlem i KRO samt registrerad företagare hos PRV.


I priset ingår en svart sockel i trä, äkthetscertifikat på skulpturen samt meritförteckning.
Med reservation för eventuell slutförsäljning.