Här är ett exempel på en gammal maskin från Burgsviks stenindustri.
gammal maskin
Nästa sida