Bokning
1. Kursavgift: 7900:-/deltagare, varav     bokningsavgift: 2000:-
 Boka senast 1 månad före kursstart.
 Bokningsavgiften 2000:- betalas in via postgiro, postgironr får ni via mail eller per telefon efter det att jag fått er skriftliga anmälan.
  Bokningen är bindande för båda parter och du får en bekräftelse via mail när pengarna finns på kontot. Om betalning inte sker betrak-tar jag bokningen som ogiltig.
  Resten av kursavgiften betalas senast en månad före kursstart. Om man bokar senare än en månad innan kursstart så betalar man hela kursavgiften omgående.
2. Vid händelse av för lågt antal deltagare
 Om antalet anmälda deltagare 45 - 30 dagar innan kursens början blir för lågt, så erbjuds deltagarna att flytta sitt deltagande till ett senare tillfälle, eller återbetalning av erlagd avgift exkl. en expeditionsavgift på 150:-.
3. Avbeställning
  Sker avbeställning tidigare än 30 dagar innan kursens början återbetalas deltagaravgiften exkl. bokningsavgiften, 2000:-
  Avbeställer deltagare senare än 30 dagar före genomförandet debiteras hela beloppet.
Vid allvarlig akut sjukdom, styrkt med läkar-intyg från legitimerad läkare, olycksfall eller dödsfall som drabbar deltagare, dennes barn, partner/sambo,  föräldrar eller syskon, åter-betalas erlagd avgift. Förhindret meddelas mig snarast och skriftlig styrkt avbeställning krävs för att avgiften ska återbetalas.
  Vid force majeure (katastrof, strejk, krigs-handling e.d.) hävs bokningsavtalet, deltagaren får i så fall så snart möjligt meddelande om detta.
4. Reklamationer regleras direkt mellan mig och deltagare. Ersättningar i efterhand för egna utlägg utan godkännande från mig ersätts ej.
Anmälan för utskrift finns HÄR